مشخصات

مشخصات SEAPHANTOM
پارامترSeaphantom 38Seaphantom 54Seaphantom 72Seaphantom 90
سرعت104 + KTS / 90 مایل در ساعت120 + KTS / 104 مایل در ساعت120 + KTS / 104 مایل در ساعت120 + KTS / 104 مایل در ساعت
ظرفیت6 خدمه / 2 نفر20 خدمه / 2 نفر50 خدمه / 2 نفرخدمه 5
W پرفشارN / A16 نفر40 نفرN / A
طول11.58ft / 38 متر16.46ft / 54 متر21.95ft / 72 متر27.4ft / 90 متر
عرض7.0ft / 23 متر9.9ft / 33 متر12.6ft / 41 متر16.46 فوت / 54 M
ارتفاع1.92 فوت / 6.3 M2.29ft / 7.5 متر2.74 فوت / 9 M4.27 فوت / 14 M
پیش نویس5ft / .1.6 متر8ft / .2.6 متر1ft / 3.2 متر1.52 فوت / 5 M
محدوده400 نانومتر600 نانومتر800 نانومتر1,000 + نانومتر
ظرفیت بار مفید2,400lbs / 1,200lbs5,600lbs / 3,000lbsپوند / 10,000lbs 8,400پوند 12,600
دوره مفیدمتفاوت است3ft1,2603ft2,5203ft5,040
ظرفیت سوخت400 دهید600 دهید800 دهید1,200 دهید
موتور800 X 2 HP Ilmor800 X 3 HP Ilmor800 X 3 HP Ilmor800 X 4 HP Ilmor