نظریه

SPI می رود BBT

تکنو فن حریف در میان ما، ما را به مدل برخی از پاسخ geekier ما در سبک کمدی مورد علاقه geeky ما، تئوری بیگ بنگ.

ما امیدواریم که شما لذت بردن از کاوش در مفاهیم مختلف فنی ما تنها با یک لمس شوخ طبعی برای کاهش درد احتمالی در مغز شما است.

NaH2O