انجمن

انجمن

هدف اصلی ما در ارائه این انجمن این است که برای تشویق دور گرفته تا discussiona که ما چگونه می تواند بهترین اجرای الگوی Seaphantom در تلاش ما این پاک کن، کم تراکم و بیشتر سیاره موفق به. امید ما این است که انجمن ما یک مکانیزم مردمی از تمام جنبه های زندگی را به یک مشارکت معنی دار در جهت ایجاد یک جهان بهتر است.

کشف بیشتر از طریق انجمن ما

[mingleforum]