SP72c

[jwplayer config = "تک" playlistid = "2852"]

این کشتی SP72c شرکت حمل 16 به passnegers 50 در سرعت بالا در تجمل و رفاه و آسایش است. همراه با گزینه کازینو استاندارد، می توان آن را به پیکربندی به حمل محموله تخصص به عنوان یک خودرو و یا انواع ورزش وسایل نقلیه و / یا دنده است.