SP72x

SP72x فراهم می کند قابلیت حمل یک کانتینر TEU استاندارد، اجازه می دهد برای احتمال استفاده از فانتوم با ارزش بالا لود شود و تولید برای توزیع سریع تر پاسخ تصور زنجیره تامین حیاتی است.