SP90

[jwplayer config = "تک" playlistid = "2855"]

SP90 فراهم می کند قابلیت حمل TEU استاندارد و / یا FEU ظروف، اجازه می دهد برای امکان بارگذاری فانتوم را بر روی کشتی های کانتینر از قبل با محموله ارزش بالا و تولید است که به نوبه خود می تواند در دریا offloaded برای جلوگیری از تاخیر در بندر عرضه دوباره تصور بحرانی زنجیر.