تاریخ

تاریخچه شرکت:

تاریخ

SEA فانتوم بین المللیTM، شرکت (SPI) به بخش خصوصی برگزار شد دلاور "C" شرکت با عملیات در کالیفرنیا و فلوریدا است. SPI دارای حقوق انحصاری در سراسر جهان به تکنولوژی انحصاری مندرج در جهان سریع ترین کشتی های حمل و نقل دریایی، شناخته شده به عنوان SeaphantomTM.

[jwplayer config = "تک" playlistid = "2987"]