MARAD: بودجه

نوآوری: ایالات متحده / MARAD بودجه

بودجه برای پروژه های زیربنایی دریایی می تواند از دولت آمده
تنها. در زمان تنگ بودجه دولت فدرال، ایالتی و محلی برای
آینده قابل پیش بینی، بهبود یافته و نوآورانه روش تامین مالی خصوصی هستند
ضرورت مطلق.