ناوگان

خطوط Seaphantom

خطوط Seaphantom

ناوگان Seaphantom می آید در تنظیمات به طور خاص برای ما شش خط از کسب و کار و همچنین تغییرات سفارشی موجود در دو نسخه یک یا ناوگان طراحی شده است.

مشاهده خط کسب و کار

[jwplayer config = "Single_Column" playlistid = "875"]