دفاع از ضربه: (P2)

پیش بینی: سریع دفاع (p2)

[jwplayer config = "تک" playlistid = "9563"]

این بخش در حال حاضر در حال ساخت در حالی که به روز شده شامل اطلاعات 2012 جدید. انتظار داریم بخش IMPACT به پایان رسید در پایان ژانویه.

تاثیر در دفاع سریع (P2) بازار

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

[جدول ID = 16 /]

پیش بینی صورت سود و زیان

[جدول ID = 17 /]

پیش بینی ترازنامه

[جدول ID = 18 /]

پیش بینی جریان وجوه نقد

[جدول ID = 19 /]

خلاصه